Plan anual de formación de GBIF

22 enero, 2020

GBIF ha avanzado ya su plan de formación para 2020, está disponible en: https://www.gbif.es/formacion/plan-de-formacion/

Algunos de los talleres, como el de priorización espacial de la conservación, son novedosos. Para otros que ya tienen anteriores ediciones, se puede consultar el histórico de planes de formación anteriores en: https://www.gbif.es/wp-content/uploads/2020/01/Historico-Planes-Anuales-Formacion.pdf


Canvi climàtic i ciència ciutadana

7 enero, 2020

La pàgina web de la Fundació Terra (http://www.terra.org/), esttretament relacionada amb el CREAF, ha pujat un article senzill però instructiu sobre els efectes del canvi climàtic, la seua transcendència en els ritmes fenològics de les espècies, i com es pot contribuir al seu seguiment mitjançant ferramentes de ciència ciutadana. Teniu l’accés a:
http://www.terra.org/categorias/el-cambio-climatico-esta-alterando-el-ritmo-de-la-naturaleza

La Fundació, mitjançant el projecte RitmeNatura, participa en la iniciativa de ciència ciutadana europea Ground Thrut 2.0, accessible a la pàgina web https://gt20.eu/

Malauradament la pàgina del projecte, http://ritmenatura.cat/, no estava accessible almenys avui, però teniu accés a més informació mitjançant la seua pàgina de Twitter:
https://twitter.com/ritmenatura?lang=es

A més a més teniu també informació del projecte a la pàgina de Naturfera del GBIF, a:
https://natusfera.gbif.es/projects/ritmenatura