Memòria 2019 de Llavors d’Ací

21 enero, 2020

L’associació Llavors d’Ací, per a la conservació de les nostres varietats agrícoles tradicionals, ve de fer pública la seua memòria d’activitats de l’any 2019, un senzill díptic descarreglable des de:
http://llavorsdaci.ip-zone.com/mailing-manager/domains/llavorsdaci_ip-zone_com/files/img//memoria-d-activitats-2019.pdf

Per estar al dia de les activitats de l’associació, el millor és consultar periòdicament la seua pàgina web, on s’anuncien el tallers fòrums de debat, llocs d’intercanvi de llavors, etc. : https://llavorsdaci.org/